Je konec roku a přichází období rekapitulace starého roku. V rámci uvědomění si svého osobního rozvoje doporučuji si najít chvíli, posadit se, nejlépe s tužkou a papírem a zhodnotit rok, který se blíží k cíli. Ideálně si nejprve napište, co se Vám v daném roce...

pokračovat ve čtení