Ochrana osobních údajů

 
Ing. Tereza Rančáková, IČO 05290767, se sídlem ČSLA 1247 Mnichovo Hradiště 295 01, zapsaný v živnostenském rejstříku u Úřadu Mnichovo Hradiště provozuje webové stránky www.rancakova.cz.
Jste-li návštěvníkem mých webových stránek, odebíráte novinky, píšete komentáře, zakupujete moje služby, stahujete si je, tak mi poskytujete své osobní údaje. Dále je zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje jsou chráněny a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Ing. Tereza Rančáková. Jako správce spravuji vaše údaje a určuji, za jakým účelem, jak a jak dlouho budu vaše údaje zpracovávat. Vybírám také další zpracovatele, které ke zpracování využívám.

Jak údaje zpracováváme a proč
Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

– Emailové adresy a telefonní čísla
Jste čtenářem: E-mailem nás můžete kontaktovat. Zpracovávám váš e-mail, který používám pouze ke komunikaci s Vámi

Používám Vaše telefonní číslo v případě, že mě kontaktujete.
Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám
Vaše údaje zpracovává správce Tereza Rančáková
Abych mohla měřit, jak se vám na mých webových stránkách líbí, kde trávíte nejvíce a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
Google – Google Analytics

Jak mě můžete kontaktovat?
Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@rancakova.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu[zámeček, co je vedle URL adresy) a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@rancakova.cz

Máte právo na informace, které si právě nyní čtete.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u nás něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že IOST zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, IOST toto zajistí.
V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dnů.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že IOST s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve o tomto podezření informujete nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydáme, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.11.2021.